SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. listopadu 2013 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  394/2013 | Částka:  153/2013
6.12.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

394

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. listopadu 2013
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb. a zákona č. 11/2013 Sb., pro rok 2014 platovou základnu pro soudce ve výši 64 495,75 Kč.


Ministr:

Ing. Koníček v. r.