SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. července 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka:  201/2019 | Částka:  85/2019
15.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

201

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


      Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 20. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,

     Česko ˙ moravským odborovým sdružením

     a

     Asociací Českého papírenského průmyslu.

  2.  Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2017-2019 část B, uzavřený dne 3. 6. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

     a

     Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,

     Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.

  3.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 17. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami

     Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

     a

     Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.