SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. května 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sbírka:  122/2019 | Částka:  52/2019
16.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


122


SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. května 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně      Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 30. 11. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem ˙ Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů ˙ Asociací textilního ˙ oděvního ˙ kožedělného průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ ˙ NACE s číselným označením 13, 14 a 15.

      S obsahem Kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).Ministryně:Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.