SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Sbírka:  9/2016 | Částka:  2/2016
19.1.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


9

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s.
o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou
o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 4. prosince 2015 a 22. prosince 2015 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2016, na 1 150 občanů z každého státu.

––––––––––––––––––––
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb. m. s.