Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1982 Sb.

Sbírka:  54/1998 | Částka:  23/1998
8.4.1998

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

54

Sdělení

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu zkazitelných potravin Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1970 až 1997 byly vypracovány a schváleny návrhy změn a doplňků Příloh 1, 2 a 3 Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) ze dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb..1)

Návrhy změn a doplňků Příloh 1, 2 a 3 byly na základě ustanovení článku 18 odst. 1 Dohody ATP postupně předkládány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, depozitáři Dohody. V souladu s odstavci 5 a 6 článku 18 Dohody ATP je Česká republika vázána výše uvedenými změnami a doplňky ve znění platném k 1. lednu 1998.

Český překlad úplného znění Příloh 1, 2 a 3 se vyhlašuje současně.


Dohoda

o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy
Příloha 1

Definice a normy specializovaných prostředků pro přepravu zkazitelných potravin
Příloha 2

Výběr dopravního nebo přepravního prostředku a teplotní podmínky pro přepravu hluboko zmrazených nebo zmrazených potravin
Příloha 3

Teplotní podmínky pro přepravu některých druhů potravin, které nejsou hluboko zmrazené ani zmrazené


Texty příloh nebudou zařazeny vzhledem k jejich rozsahu a neúčelnosti vyhledávání právních informací v těchto textech.
1) Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za vázanou Dohodou o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) ze dne 1. září 1970 včetně prohlášení s účinností od 1. ledna 1993.