SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008

Sbírka:  66/2016 | Částka:  41/2016
19.12.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

66

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 9. -- 10. září 2009 byly v Bernu přijaty změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).1)

      Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

      Listina o přijetí změn Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 16. června 2016, byla uložena u vlády Švýcarské konfederace, depozitáře Úmluvy, dne 29. července 2016.

      Změny Úmluvy vstoupily v platnost podle článku 34 § 2 Úmluvy dne 1. prosince 2010 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

      Francouzské znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

      Listina o přijetí změn obsahovala odvolání výhrady2), která byla učiněná dne 19. prosince 2008 a která nabyla účinnosti dne 31. prosince 2009, že Česká republika nebude uplatňovat následující přípojky k Úmluvě:

      CUI -- Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě -- Přípojek E k Úmluvě;

      APTU -- Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a pro přijímání jednotných technických předpisů pro železniční materiál, určený k používání v mezinárodní dopravě -- Přípojek F k Úmluvě;

      ATMF -- Jednotné právní předpisy pro technickou admisi železničního materiálu, určeného k používání v mezinárodní dopravě -- Přípojek G k Úmluvě.

      Výhrada byla odvolána ke dni 29. července 2016.
––––––––––––––––––––
1)
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá v Bernu dne 9. května 1980 byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb. Změny a doplňky Úmluvy byly vyhlášeny pod č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s., č. 8/2004 Sb. m. s., č. 34/2005 Sb. m. s., č. 19/2007 Sb. m. s. a č. 19/2011 Sb. m. s. Protokol týkající se změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, přijatý v Bernu dne 20. prosince 1990 byl vyhlášen pod č. 274/1996 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě přijatý ve Vilniusu dne 3. června 1999 byl vyhlášen pod č. 65/ /2016 Sb. m. s.
2)
Text výhrady byl vyhlášen pod č. 43/2010 Sb. m. s.