SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu

Sbírka:  1/2019 | Částka:  1/2019
7.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí     Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1993 byla v Haagu přijata Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu a dne 9. dubna 2002 byly v Kodani přijaty změny Úmluvy.

     S Úmluvou ve znění změn vyslovil souhlas Parlament České republiky.

     Listina o přístupu České republiky k Úmluvě ve znění změn, podepsaná prezidentem republiky dne 23. července 2014, byla uložena u vlády Dánského království, depozitáře Úmluvy, dne 21. října 2014.

     Úmluva ve znění změn vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. března 2013. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. prosince 2014.

     Anglické znění Úmluvy ve znění změn a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Úmluva není v digitální podobě)