SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

Sbírka:  73/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


73

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. října 2015 byl v Rize otevřen k podpisu Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu1).

      Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 15. listopadu 2016.

      S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 21. září 2017.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 1. července 2017. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 1. ledna 2018.

      Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu, otevřená k podpisu ve Varšavě dne 16. května 2005, byla vyhlášena pod č. 72/ /2017 Sb. m. s.