SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sbírka:  55/2016 | Částka:  34/2016
7.10.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

55

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 2015 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

      Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. listopadu 2016.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.