SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech

Sbírka:  47/2017 | Částka:  26/2017
31.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


47

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. června 2017.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.