SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci

Sbírka:  65/2017 | Částka:  35/2017
13.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


65

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 22. června 2017.

      České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.