SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách

Sbírka:  2/2018 | Částka:  2/2018
12.1.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

SDĚLENÍ


Ministerstva zahraničních věcí     Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 2016 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

     Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dne 28. prosince 2017.

     České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Dohoda není v digitální podobě)