SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst

Sbírka:  56/2017 | Částka:  30/2017
21.9.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

56

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 2016 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst.

      Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 1. října 2017.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.