SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

Sbírka:  68/2017 | Částka:  36/2017
14.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


68

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.