SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015

Sbírka:  64/2017 | Částka:  34/2017
1.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

64

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2015 byla v Paříži přijata Pařížská dohoda.

      Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v New Yorku dne 22. dubna 2016.

      S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 5. října 2017.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dne 4. listopadu 2016. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 4. listopadu 2017.

      Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD