SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států

Sbírka:  78/2017 | Částka:  39/2017
15.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


78

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1956 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 14. září 1956 s účinností ode dne 1. ledna 1956.

      Podpisem Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsaného ve Varšavě dne 29. března 19961), si Česká republika a Polská republika potvrdily sukcesi České republiky do Protokolu.

      České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

––––––––––––––––––––
1)
č. 53/2000 Sb. m. s.