Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997

Sbírka:  45/1996 | Částka:  13/1996
29.2.1996

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

45

Sdělení

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 1995 byl v Praze podepsán Prováděcí plán kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997.

Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu a platí do 31. prosince 1997.

Do textu Prováděcího plánu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.