SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Sbírka:  66/2017 | Částka:  35/2017
13.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


66

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2017 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

      Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. října 2017.

      Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. prosince 2017.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.