SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

Sbírka:  59/2016 | Částka:  37/2016
4.11.2016

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


59

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. října 2007 byla v Lanzarote přijata Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.

      Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 17. července 2014.

      S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 2. května 2016.

      Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení České republiky:

      ˙V souladu s čl. 37 Lanzarotské úmluvy je institucí příslušnou ke sběru a uchovávání údajů o totožnosti a genetickém profilu osob odsouzených za trestné činy podle této Úmluvy:

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 935/27
170 89 Praha 7
tel: 974 834 213
fax: 974 834 723
e-mail: omv.pp@mvcr.cz˙.

      Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 3 dne 1. července 2010. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. září 2016.

      Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.