SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu

Sbírka:  72/2017 | Částka:  38/2017
11.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


72

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. května 2005 byla ve Varšavě otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu.

      Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 15. listopadu 2016.

      S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 21. září 2017.

      Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 3 dne 1. června 2007. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. ledna 2018.

      Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.