USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279 o přijetí krizového opatření

Sbírka:  126/2020 | Částka:  45/2020
23.3.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


126

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 279
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I.  bere na vědomí

1.  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

2.  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II.  doporučuje

1.  zaměstnavatelům
a)
využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
b)
podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
c)
omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.  využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

3.  osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4.  provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
a)
vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
b)
zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III.  zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

    --  usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;

    --  usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.