VYHLÁŠKA ze dne 1. listopadu 2013 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014

Sbírka:  354/2013 | Částka:  140/2013
11.11.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


354

VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, se zrušuje.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministr:


Ing. Fischer, CSc., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 354/2013 Sb.