VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2010, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Sbírka:  377/2010 | Částka:  136/2010
17.12.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

377

VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2010,
kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot


      Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

      Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)
osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné

§ 2

      Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)
63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

      Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a)
63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-din,
b)
95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

      Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a)
31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b)
31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c)
33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d)
30,80 Kč u motorové nafty.

§ 5

      Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:


Dr. Ing. Drábek v. r.