VYHLÁŠKA ze dne 15. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  217/2019 | Částka:  92/2019
30.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


217

VYHLÁŠKA
ze dne 15. srpna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I


      Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., vyhlášky č. 111/2012 Sb. a vyhlášky č. 189/2014 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 6 se slova ˙a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu˙ nahrazují slovy ˙,který předchází Velkému pátku˙.

      2.  Příloha k vyhlášce zní:
˙Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.Čl. II


Účinnost


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:Ing. Plaga, Ph.D., v. r.