VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

Sbírka:  22/2019 | Částka:  10/2019
29.1.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


22

VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 6. února 2019 se ke 100. výročí založení Československého červeného kříže vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,35 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazen kříž, v jehož středu jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku, český lev, moravská orlice a slezská orlice. Po obvodu mince je v opisu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny ˙Č˙ a ˙M˙, se nachází při levém horním rohu pravé dolní výseče.

      (2)  Rubová strana dvousetkoruny odpovídá svou základní kompozicí lícní straně. Plocha kříže je vyplněna citacemi mezinárodně platných 7 základních principů Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Uprostřed je kříž překryt částečným emblémem Československého červeného kříže. Po obvodu mince je v opisu text ˙ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ˙. Text ˙1919-2019˙ je umístěn pod emblémem. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází při levém horním rohu pravé dolní výseče.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. února 2019.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 22/2019 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

(lícní a rubová strana)


\raster="rg4" \raster="rg5"