VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2019 o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Sbírka:  246/2019 | Částka:  105/2019
24.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


246

VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2019
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020


      Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:

§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

      Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2020 činí 0,05 % ze základu pro výpočet ročního
příspěvku.
§ 2

Zrušovací ustanovení

      Vyhláška č. 188/2018 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2019 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministryně:


Ing. Dostálová v. r.