VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Sbírka:  401/2017 | Částka:  142/2017
30.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

401

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2018 jsou stanoveny v příloze k této
vyhlášce.
§ 2

      Vyhláška č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, se zrušuje.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Ing. Pilný v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 401/2017 Sb.