VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  318/2019 | Částka:  134/2019
28.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


318

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I

      Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb. a vyhlášky č. 288/2018 Sb., se mění takto:

      1.  Níže uvedené řádky seznamu katastrálních území s přirazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
      2.  Za řádek katastrální území ˙Stružnice˙ se vkládá nový řádek:

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.