VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Sbírka:  254/2018 | Částka:  129/2018
9.11.2018

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


254

VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2018
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, se zrušuje.


§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministryně:


JUDr. Schillerová, Ph.D.
, v. r.
Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb.