VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2020 o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Sbírka:  35/2020 | Částka:  16/2020
13.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


35

VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2020
o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů
pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu


      Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:

§ 1

      Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Zrušuje se vyhláška č. 233/2019 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2020.
Ministr:


Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 35/2020 Sb.