VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2020 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

Sbírka:  14/2020 | Částka:  6/2020
17.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


14

VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2020
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 29. ledna 2020 se k 200. výročí narození Boženy Němcové vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státní-ho znaku České republiky a pod ní text ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙. Pod tímto textem je ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna v horní části mincovního pole vpravo od státního znaku.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je ztvárněn portrét Boženy Němcové v levém profilu s náznakem oděvu. Při spodním okraji dvousetkoruny je ozdobným písmem umístěn text ˙Božena Němcová˙ a při pravém horním okraji jsou umístěny letopočty ˙1820˙2020˙. Iniciála autora mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby, kterou je písmeno ˙H˙, se nachází při levém okraji mince.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2020.
Guvernér:


Ing. Rusnok v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 14/2020 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

(lícní a rubová strana)

\raster="rg2" \raster="rg3"