VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2019 o vydání zlaté mince ˙Hrad Švihov˙ po 5 000 Kč

Sbírka:  237/2019 | Částka:  102/2019
18.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


237

VYHLÁŠKA
ze dne 9. září 2019
o vydání zlaté mince ˙Hrad Švihov˙ po 5 000 Kč


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 1. října 2019 se v rámci cyklu ˙Hrady˙ vydává zlatá mince ˙Hrad Švihov˙ po 5 000 Kč (dále jen ˙mince˙).

      (2)  Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

      (1)  Na lícní straně mince je v horní části mincovního pole kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je ztvárněn interiér švihovské kaple nanebevzetí Panny Marie a v popředí je vyobrazen její oltář. Při levém okraji mince se nachází text ˙ČESKÁ˙ a při pravém okraji název cyklu ˙HRADY˙. Pod oltářem je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙5 000 Kč˙ a text ˙REPUBLIKA˙. Znač-ka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je umístěna vpravo od oltáře.

      (2)  Na rubové straně mince je ztvárněn prů-hled přes pozdně gotický portál na hradní nádvoří. Při levém okraji mince se nachází text ˙HRAD˙, při spodním okraji text ˙ŠVIHOV˙ a při pravém okraji ročník ražby ˙2019˙. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny ˙L˙ a ˙Ch˙, se nacházejí vlevo od textu ˙ŠVIHOV˙.

      (3)  Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.


Guvernér:


v z. Ing. Nidetzký v. r.


viceguvernér

Příloha k vyhlášce č. 237/2019 Sb.


Vyobrazení zlaté mince ˙Hrad Švihov˙ po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)

\raster="rg2" \raster="rg3"