Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  156/1994 | Částka:  50/1994
29.7.1994

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.