Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  238/1995 | Částka:  64/1995
25.10.1995

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.