ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  125/2019 | Částka:  53/2019
16.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


125


ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů







      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:



ČÁST PRVNÍ



Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi



Čl. I


      V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec 6 
zrušuje.

ČÁST DRUHÁ



Změna zákona o daních z příjmů



Čl. II


      V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem ˙věci˙ doplňují slova ˙s výjimkou finanční náhrady˙.



ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOST



Čl. III


      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.





Vondráček v. r.




Zeman v. r.




Babiš v. r.