ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  125/2019 | Částka:  53/2019
16.5.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


125


ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmiČl. I


      V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec 6 
zrušuje.

ČÁST DRUHÁZměna zákona o daních z příjmůČl. II


      V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem ˙věci˙ doplňují slova ˙s výjimkou finanční náhrady˙.ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOSTČl. III


      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.