ZÁKON ze dne 6. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  106/2011 | Částka:  40/2011
22.4.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

106

ZÁKON
ze dne 6. dubna 2011,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 ve sloupci ˙Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce˙ se za položku ˙Isomethadon˙ vkládá nová položka ˙Karfentanil˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙methyl-4-[(1-oxopropyl)fenylamino]-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-karboxylát˙.

      2.  V příloze č. 1 ve sloupci ˙Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce˙ se za položku ˙Sufentanil˙ vkládá nová položka ˙Tapentadol˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙3-[(1R,2R)-3-(di-methylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol˙.

      3.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se před položku ˙DOB˙ vkládá nová položka ˙AM-2201˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-[(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon˙.

      4.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙AM-2201˙ vkládá nová položka ˙bk-PMA˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropan-1-on˙.

      5.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙bk-PMA˙ vkládá nová položka ˙bk-PMMA˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on˙.

      6.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙DOB˙ vkládá nová položka ˙Bromo-Dragonfly˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(8-bromben- zo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropan˙.

      7.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙Bromo-Dragonfly˙ vkládá nová položka ˙Butylon˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(methylamino)butan-1-on˙.

      8.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙2C-T-7˙ vkládá nová položka ˙CP-47,497˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol˙.

      9.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙CP-47,497˙ vkládá nová položka ˙CRA-13˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙naftalen-1-yl-(4- -pentyloxynaftalen-1-yl)methanon˙.

      10.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙CRA-13˙ vkládá nová položka ˙DBZP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1,4-dibenzylpiperazin˙.

      11.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙DMT˙ vkládá nová položka ˙DOC˙ a do sloup-ce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-chlorfenyl-2,5-di- methoxy)-2-aminopropan˙.

      12.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙DOET˙ vkládá nová položka ˙DOI˙ a do sloup-ce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-jodfenyl-2,5-di- methoxy)-2-aminopropan˙.

      13.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙Etryptamin˙ vkládá nová položka ˙Flefedron˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-fluorfenyl)-2- -(methylamino)propan-1-on˙.

      14.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙Flefedron˙ vkládá nová položka ˙4-FMP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-fluorfenyl)-N- -methyl-2-aminopropan˙.

      15.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárod- ní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙4-FMP˙ vkládá nová položka ˙JWH-018˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(naftalen-1-yl)(1-pen- tyl-1H-indol-3-yl)methanon˙.

      16.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙JWH-018˙ vkládá nová položka ˙JWH-073˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(naftalen-1- -yl)(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanon˙.

      17.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙JWH-073˙ vkládá nová položka ˙JWH-081˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon˙.

      18.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárod- ní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙JWH-081˙ vkládá nová položka ˙JWH-122˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(4-methylnaftalen-1- -yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon˙.

      19.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙JWH-122˙ vkládá nová položka ˙JWH-200˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙[1-(2-(morfolin-4- -yl)ethyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon˙.

      20.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙JWH-200˙ vkládá nová položka ˙JWH-250˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon˙.

      21.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙JWH-250˙ vkládá nová položka ˙JWH-398˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(4-chlornaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon˙.

      22.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙LSD, LSD-25˙ vkládá nová položka ˙MBZP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-benzyl-4-methylpiperazin˙.

      23.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙MBZP˙ vkládá nová položka ˙mCPP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(3-chlorfenyl)piperazin˙.

      24.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙mCPP˙ vkládá nová položka ˙MDAI˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙5,6-methylendioxy-2-aminoindan˙.

      25.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙MDAI˙ vkládá nová položka ˙MDPV˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(3,4-methylendioxyfenyl)- -2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on˙.

      26.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙MDPV˙ vkládá nová položka ˙4-MEC˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-propan-1-on˙.

      27.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙4-MEC˙ vkládá nová položka ˙Mefedron˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙2-(methylamino)-1- -(4-methylfenyl)propan-1-on˙.

      28.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙MDMA˙ vkládá nová položka ˙Methylon˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙2-(methylamino)-1- -(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on˙.

      29.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za polož- ku ˙4-MTA˙ vkládá nová položka ˙Nafyron˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(naftalen-2-yl)-2- -(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on˙.

      30.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙Parahexyl˙ vkládá nová položka ˙pFPP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-(4-fluorfenyl)piperazin˙.

      31.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙PHP, PCPY˙ vkládá nová položka ˙Salvinorin A˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙methyl- -(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3- -yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-2H-ben-zo[f]isochromen-7-karboxylát˙.

      32.  V příloze č. 4 ve sloupci ˙Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název˙ se za položku ˙TCP˙ vkládá nová položka ˙TFMPP˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙1-[3-(trifluormethyl)fenyl]-piperazin˙.

      33.  V příloze č. 7 ve sloupci ˙Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce˙ se za položku ˙Kamazepam˙ vkládá nová položka ˙Ketamin˙ a do sloupce ˙Chemický název˙ slova ˙(RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on˙.
Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.