30. 10. 2017
ID: 106710

Rozhovor s Danou Libochowitzovou

Zdroj: epravo.cz

Dana Libochowitzová je advokátka advokátní kanceláře Jelínek a partneři.
Naším tématem rozhovoru byla evropská směrnice o ochraně osobních údajů, známá též pod zkratkou GDPR, která začne platit od 25. května 2018. Jak si stojí zpracovatelé s přípravou na tuto legislativu, s jakými problémy se setkává při své praxi s implementací GDPR a mimo jiné i o tom, jak si stojí česká legislativa, která bude doprovodnou legislativou k této směrnici. Sledujte epravo.cz