5. 6. 2017
ID: 106142

Rozhovor s Jaroslavem Svejkovským

Zdroj: epravo.cz

Jaroslav Svejkovský je významný český civilista; člen rekodifikační komise i Legislativní rady vlády. V minulosti působil také v tzv. KANCLu, tedy Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR. V roce 2013 získal v kategorii občanské právo titul Právník roku. Povídali jsme si proto především o tom, jak 3,5 roku od účinnosti z praktického pohledu advokáta hodnotí některé instituty, které zavedl nebo významně změnil nový občanský zákoník jako jsou svěřenské fondy, předkupní právo či odčinění újmy na zdraví. V rozhovoru se ale také dozvíte, jaký je podle tohoto renomovaného advokáta současný stav české civilistiky. Dívejte se na rozhovor pro EPRAVO.CZ.