Vládní nařízení ze dne 10.7.1944, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, Sb. č. 139, o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákonů ze dne 28. června 1928, Sb. č. 112, ze dne 22. března 1929, Sb. č. 46, a ze dne 19. května 1932, Sb. č. 72

29.7.1944 | Sbírka:  161/1944 Sb. | Částka:  74/1944ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
161/1944 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 10. července 1944,
kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, Sb. č. 139, o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákonů ze dne 28. června 1928, Sb. č. 112, ze dne 22. března 1929, Sb. č. 46, a ze dne 19. května 1932, Sb. č. 72.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (Sb. č. 330) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
Čl.I.
§ 1 zák. Sb. č. 139/1926 ve znění zákonů Sb. č. 112/1928, Sb. č. 46/1929 a Sb. č. 72/1932 se mění a bude zníti takto:
"Na podporu soustavné elektrisace venkova se povoluje na léta 1944 až 1946 ročně částka 6,000.000 K. Tato částka budiž zařazeno do jednorázových výdajů v rozpočtu ministerstva hospodářství a práce v letech 1944 až 1946."
Čl.II.
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. dne po vyhlášení; provede je ministr hospodářství a práce v dohodě s ministrem financí a ministrem zemědělství a lesnictví.
Za státního presidenta:
Dr. Krejčí v. r.,
zároveň jako předseda vlády.
Ministr hospodářství a práce:
Dr. Bertsch v. r.
Ministr zemědělství a lesnictví:
Hrubý v. r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v. r.