Vyhláška ze dne 11.10.1944, kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky

14.10.1944 | Sbírka:  237/1944 Sb. | Částka:  116/1944ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 271/1943 Sb., 172/1942 Sb.
Pasivní derogace: 1748/1946 Ú.l.I
237/1944 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 11. října 1944,
kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
Čl.I.
§ 7, odst. 2 vyhlášky Sb. č. 172/1942 se mění a zní:
"(2) Samozásobitelé obilím smějí spotřebovati nanejvýše 13 kg chlebového obilí (pšenice a žita dohromady) pro jednu osobu a 4 týdny. Místo 1 kg pšenice nebo žita smí se spotřebovati 1,5 kg prosa nebo pohanky. Dokud u krmného obilí nebyla splněna dodávková povinnost, smí se spotřebovati místo 1 kg pšenice nebo žita 1.25 kg ječmene nebo kukuřice nebo 1.5 kg ovsa; po splnění dodávkové povinnosti smí býti ječmene, ovsa a kukuřice použito pro samozásobení bez započtení na spotřební množství 13 kg chlebového obilí. Českomoravský svaz pro hospodaření obilím vydá bližší předpisy o semílání tohoto obilí."
Čl.II.
Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. října 1943, Sb. č. 271, kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky, se zrušuje.
Čl.III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16. října 1944.
Hrubý v. r.