Vyhláška ze dne 28.6.1946, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a ministra výživy ze dne 12. února 1946, běž. č. 483, (Ú.l.I č. 27/ 1946) o smluvním pěstování a dodávkách průmyslových bramborů v roce 1946

2.7.1946 | Sbírka:  1473/1946 Ú.l.I | Částka:  114/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb., 55/1945 Sb.
Aktivní derogace: 483/1946 Ú.l.I