Vyhláška ze dne 26.3.1947, kterou se mění vyhláška ministra výživy ze dne 20. bžezna 1947, o výdeji lístků na potraviny na 25. a 26. přídělové období a o dávkách potravin na 25. přídělové období (Ú.l.I č. 39/47)

27.3.1947 | Sbírka:  261/1947 Ú.l.I | Částka:  42/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 247/1947 Ú.l.I