Vyhláška ze dne 29.11.1947 o stažení některých drobných mincí československé měny

10.12.1947 | Sbírka:  199/1947 Sb. | Částka:  94/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Aktivní derogace: 67/1933 Sb., 31/1923 Sb., 30/1923 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
199/1947 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 29. listopadu 1947
o stažení některých drobných mincí československé měny.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:
§ 1
Drobné mince československé měny
a) vydané na Slovensku, a to
stříbrné pamětní padesátikoruny vydané v roce 1944,
stříbrné pamětní dvacetikoruny vydané v roce 1939,
stříbrné dvacetikoruny vydané v letech 1941 a 1942,
stříbrné desetikoruny vydané v letech 1944 a 1945,
koruny ze spěže (bronzu) niklové vydané v roce 1945,
zinkové pětihaléře vydané v roce 1942 a
b) desetníky ze směsi o 92 dílech mědi s 8 díly zinku vydané do roku 1939
přestanou býti zákonným platidlem dnem 31. prosince 1947.
§ 2
Od 1. ledna 1948 do 31. ledna 1948 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 31. lednu 1948 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Dolanský v. r.