Nařízení ze dne 13.12.1949 o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

29.12.1949 | Sbírka:  275/1949 Sb. | Částka:  87/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 314/1948 Sb., 221/1947 Sb., 108/1947 Sb., 256/1946 Sb., 14/1943 Sb.
Pasivní derogace: 203/1950 Sb., 6/1950 Sb.
275/1949 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1949
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl.I
Ustanovení § 1, odst. 1 a 2 a §§ 2 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1950.
Čl.II
Úřady a orgány veřejné správy jsou povinny při provádění ustanovení uvedených v článku I dbáti cílů a úkolů, které stanoví zákon o pětiletém plánu a předpisy vydané podle něho.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950 a platí v českých zemích; provedou je všichni členové vlády.
             Zápotocký v. r.
Široký v. r.               Kopecký v. r.
též za ministra
Dr. Clementise
Fierlinger v. r.             Kliment v. r.
Dr. Ševčík v. r.             Ďuriš v. r.
Dr. Dolanský v. r.            Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.          Petr v. r.
Dr. Gregor v. r.             Dr. Ing. Šlechta v. r.
Nosek v. r.                Dr. Neuman v. r.
Kabeš v. r.                Erban v. r.
Dr. Nejedlý v. r.             Plojhar v. r.
Dr. Čepička v. r.             Ing. Jankovcová v. r.
            Dr. Šrobár v. r.