Zákon ze dne 1.3.1921 o ražbě drobných mincí

19.3.1921 | Sbírka:  94/1921 Sb. | Částka:  23/1921ASPI

Vztahy

Prováděcí: 21/1924 Sb., 155/1922 Sb., 49/1922 Sb., 47/1922 Sb.
Pasivní derogace: 103/1928 Sb.
94/1921 Sb.
Zákon
ze dne 1. března 1921
o ražbě drobných mincí.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje raziti nejprve drobné mince měny československé po 20 a 50 haléřích a mince korunové ze spěži (bronzu) niklové smíšené v poměru 80 dílů mědi se 20 díly niklu.
Z kilogramu této směsi raziti jest dvacetihaléřů 300, padesátihaléřů 200 a korun 150 kusů.
Líc všech těchto mincí má malý znak republiky Československé, na rubu pak každého z těchto tří druhů mincí vyznačena jest hodnota její.
§ 2.
Tyto drobné mince (§ 1) razí se jen na účet státu, celkem nejvíce za 200 milionů Kč.
§ 3.
Státní a jiné veřejné pokladny povinny jsou přijímati minci korunovou bez obmezení, kdežto dvaceti- a padesátihaléře jen do 20 Kč.
Bankovní úřad ministerstva financí jest povinen ve hlavním ústavě i ve filiálkách vyměňovati drobné mince (§ 1) neopotřebované bez obmezení za jiná platidla a mince drobné oběhem opotřebované vyměňovati za platidla téhož i jiného druhu.
Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati mincí korunových více než za 100 Kč, kdežto dvaceti- a padesátihaléřů více než za 20 Kč. Ustanovení toto netýká se mincí proděravěných a vůbec jinak než obyčejným oběhem zlehčeným, ani mincí padělaných.
§ 4.
Mince drobné (§ 1), které jen delším oběhem a opotřebováním byly zlehčeny, přijímají sice státní a jiné veřejné pokladny i jako zákonité platidlo i na výměnu, avšak nevydávají jich, nýbrž dávají je přemincovati.
Mince padělané, těmito pokladnami zjištěné, propadají bez náhrady státu a zasílají se státní mincovně.
Mince jinak než oběhem zlehčené (na př. proděravěné) bere státní i jiná veřejná pokladna, u které se taková mince objeví, z oběhu bez náhrady.
§ 5.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti jej ukládá se ministru financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
v zastoupení nepřítomného ministra financí.