Vyhláška ze dne 2.4.1951, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky ministerstva techniky č. 451/1950 Ú.l.I, o některých cenových opatřeních ve stavebnictví pro rok 1950

5.4.1951 | Sbírka:  158/1951 Ú.l.I | Částka:  45/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
158/1951 Ú.l.I
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebního průmyslu
ze dne 2. dubna 1951
, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky ministerstva techniky č. 451/1950 Ú. l. I, o některých cenových opatřeních ve stavebnictví pro rok 1950.
Ministerstvo stavebního průmyslu stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem financí podle § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
§ 1.
(1) Platnost vyhlášky ministerstva techniky č. 451/1950 Ú. l. I se prodlužuje pro stavby a stavební práce prováděné v roce 1951, pokud jejich ceny nebudou vypočteny podle normálové odbytové kalkulace.
(2) Ceny vypočtené podle dosavadních kalkulací a upravené podle vyhlášky č. 451/1950 Ú. l. I se snižují násobením koeficientem 0.94.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.