Nařízení ze dne 5.11.1921, jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny

5.11.1921 | Sbírka:  392/1921 Sb. | Částka:  96/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 269/1921 Sb., 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 381/1921 Sb.
392/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1921,
jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny.
Podle § 37 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., a vzhledem k ustanovení § 144 (16) nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. července 1921, čís. 269 Sb. z. a n. (branných předpisů), se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny, se zrušuje.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 3.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.