Nařízení ze dne 26.10.1921 o omezení cestování do ciziny

27.10.1921 | Sbírka:  381/1921 Sb. | Částka:  91/1921ASPI

Vztahy

Nadřazené: 269/1921 Sb., 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 392/1921 Sb.
381/1921 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 26. října 1921
o omezení cestování do ciziny.
Dle § 37 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., a vzhledem k ustanovení § 144 (16) nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. července 1921, č. 269 Sb. z. a n. (branných předpisů), se nařizuje:
§ 1.
Osobám mužského pohlaví, které podléhají branné povinnosti v Československé republice a nepřekročily 40. rok věku, nelze vydati cestovního pasu do ciziny.
Výjimky povoliti může u osob, jež nejsou povinny dle mobilisační vyhlášky činnou službu nastoupiti v případech zvláštního zřetele hodných politický úřad II. stolice místa bydliště (na Slovensku úřad ministra s plnou mocí pro správu Slovenska, v Podkarpatské Rusi civilní správa pro Podkarpatskou Rus) v dohodě s příslušným zemským vojenským velitelstvím.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí, nebude-li nic jiného stanoveno, po skončení demobilisace. Provésti nařízení toto ukládá se ministru národní obrany v dohodě s ministrem vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.