Vyhláška ze dne 9.4.1952 o sazbách za pronájem stavebních strojů, nářadí a přenosných objektů v r. 1952

19.4.1952 | Sbírka:  89/1952 Ú.l. | Částka:  49/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.