Nařízení ze dne 10.3.1953 o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti

28.3.1953 | Sbírka:  17/1953 Sb. | Částka:  10/1953ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 315/1953 Ú.l.
Pasivní derogace: 37/1959 Sb.
17/1953 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. března 1953
o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti.
Změna: 37/1959 Sb.
Změna: 37/1959 Sb. (část)
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Dr. Dolanský v.r.            Dr. Kyselý v.r.
arm. gen. Bacílek v.r.          Málek v.r.
arm. gen. Dr. Čepička v.r.        Maurer v.r.
Kopecký v.r.               Nepomucký v.r.
Novotný v.r.               Dr. Neuman v.r.
Fierlinger v.r.             Nosek v.r.
Dr. Nejedlý v.r.             Plojhar v.r.
Uher v.r.                Pokorný v.r.
Beran v.r.                Poláček v.r.
Barák v.r.                A. Pospíšil v.r.
David v.r.                J. Pospíšil v.r.
Dvořák v.r.               Ing. Púčik v.r.
Ďuriš v.r.                Dr. Rais v.r.
Harus v.r.                Reitmajer v.r.
Dr. Havelka v.r.             Smida v.r.
Ing. Jankovcová v.r.           Sýkora v.r.
Jonáš v.r.                Ing. Šimůnek v.r.
Kabeš v.r.                Dr. Šlechta v.r.
Krajčír v.r.               Šrámek v.r.
Krosnář v.r.               Štoll v.r.